Werk in de Achterhoek
Schrijf je in
persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten

Optimaal functioneren begint met zelfinzicht. Om kandidaten een verbeterd zelfinzicht te verschaffen, of om te bepalen of hij/zij passend is voor bepaalde vacatures, kiezen we er soms voor om een persoonlijkheidstest af te nemen. Hiervoor gebruiken we twee varianten:

1. Insights Discovery

Voor Insights Discovery werken we nauw samen met Hylke ter Beest van Kenneth Smit. Hylke is reeds lange tijd aan onze organisatie verbonden en heeft met behulp hiervan al veel kandidaten en opdrachtgevers waardevolle inzichten verschaft.

De kleurentaal van Insights Discovery is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren, wat hij heeft gekoppeld aan 4 kleuren. Deze kleuren geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien; iedereen heeft immers zijn eigen unieke kleurenmix. De inzichten die de kleurenmix verschaft laat werknemers het allerbeste uit zichzelf halen door hun zelfinzicht verbeteren. Hierdoor leer je onderlinge verschillen waarderen en benutten, wat je in staat stelt een werkomgeving te creeëren waarin werkgeluk én productiviteit floreren.

2. Management Drives

Eén van de Branchespecialisten van VAST. is gecertificeerd om individuele Management Drives profielen af te nemen. De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986) , die zich op zijn beurt baseerde op Jung en Maslow. Het resultaat van een individueel profiel geeft heldere weer wat iemand drijft. Dit biedt veel inzichten, want drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet.

Een individueel Management Drives profiel word weergegeven in 6 kleuren, uitgebeeld in vier herkenbare ‘graphics’:

  1. Logica: de volgorde waarin iemand wordt gemotiveerd.
  2. Verwerping: geeft weer waaraan iemand zich stoort.
  3. De Energiebalans: laat zien waar een persoon energie van krijgt of waar deze persoon juist energie op verliest.
  4. Mindset: geeft weer welk mogelijk gedrag iemand onder druk laat zien

Indien één van bovengenoemde profielen gewenst is voor het vervolg van een procedure, dan zal de Branchespecialist dit met jou bespreken.