Werk in de Achterhoek
Schrijf je in
persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten

Optimaal functioneren begint met zelfinzicht. Om kandidaten een verbeterd zelfinzicht te verschaffen, of om te bepalen of hij/zij passend is voor bepaalde vacatures, kiezen we er soms voor om een persoonlijkheidstest af te nemen. Hiervoor gebruiken we drie varianten:

1. PPA, Persoonlijke Profiel Analyse

Collega's Hilde en Timon hebben in 2022 de PPA Training, een kennis assessment afgerond en zijn geaccrediteerd als internationaal gecertificeerd gebruiker van Thomas International's Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Interessant voor de werkzoekende die inzicht wil krijgen in zijn/haar werkgedrag en één en ander voor zichzelf nog duidelijker wil krijgen. Voor een werkgever interessant bij het opstellen van een vacature (wat voor type is de juiste aanvulling in het team, functie of organisatie). De Thomas PPA beschrijft 4 aangepaste gedragsfactoren vanuit het DISC model. Elke factor wordt gezien als een schaal van de voorkeursstijl zoals waargenomen door een individu van zijn of haar eigen gedrag op het werk. De factoren komen voort uit verschillende menselijke behoeften, die resulteren in gewoontepatronen om een karakteristieke 'stijl' te creëren. Deze vier factoren zijn: dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit.

- In slechts 8 minuten (24 vragen) geeft dit gedragsassessment nauwkeurig inzicht in hoe mensen zich op het werk gedragen. Zo krijgen wij meer inzicht bij het werven van nieuw personeel voor onze opdrachtgevers en verbetert het moreel van medewerkers.
- Er ontstaat een gedetailleerd profiel van de sterke punten en aandachtspunten van een kandidaat, en zijn of haar communicatiestijl, waarde voor de organisatie, motivatoren, angsten en gedrag onder druk.
- De uitgebreide rapportage gebruiken we om kandidaten aan de juiste baan te koppelen en cv's te selecteren. Voor de opdrachtgever is het een handige tool om medewerkers te managen, coachen en ontwikkelen.

Dit PPA bieden wij aan kandidaten waarbij meer werk-gedrag inzicht gewenst is en aan opdrachtgevers die een juiste persoonlijke aanvulling op het team willen testen. 

2. Insights Discovery

Voor Insights Discovery werken we nauw samen met Hylke ter Beest van Kenneth Smit. Hylke is reeds lange tijd aan onze organisatie verbonden en heeft met behulp hiervan al veel kandidaten en opdrachtgevers waardevolle inzichten verschaft.

De kleurentaal van Insights Discovery is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren, dat hij heeft gekoppeld aan 4 kleuren. Deze kleuren geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien; iedereen heeft immers zijn eigen unieke kleurenmix. De inzichten die de kleurenmix verschaft laat werknemers het allerbeste uit zichzelf halen door hun zelfinzicht te verbeteren. Hierdoor leer je onderlinge verschillen waarderen en benutten en dit stelt je in staat een werkomgeving te creëren waarin werkgeluk én productiviteit floreren.

3. Management Drives

Eén van de collega's binnen Flexfamily is gecertificeerd om individuele Management Drives profielen af te nemen. De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986) , die zich op zijn beurt baseerde op Jung en Maslow. Het resultaat van een individueel profiel geeft helder weer wat iemand drijft. Dit biedt veel inzichten, want drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet.

Een individueel Management Drives profiel wordt weergegeven in 6 kleuren, uitgebeeld in vier herkenbare ‘graphics’:

  1. Logica: de volgorde waarin iemand wordt gemotiveerd.
  2. Verwerping: geeft weer waaraan iemand zich stoort.
  3. De Energiebalans: laat zien waar een persoon energie van krijgt of waar deze persoon juist energie op verliest.
  4. Mindset: geeft weer welk mogelijk gedrag iemand onder druk laat zien

Indien één van bovengenoemde profielen gewenst is voor het vervolg van een procedure, dan zal de Adviseur Werving & Selectie dit met jou bespreken.

Mocht u werkgever zijn en interesse hebben in één van deze persoonlijkheidstesten voor uzelf of één van uw medewerkers, bel dan (0314) 21 60 38.